پکیج نگهداری و پشتیبانی

۱ ماه تخفیف درصورت سفارش پلن یکساله
تومان ۵۵۰,۰۰۰ ماهانه
 • ورود محتوا - ۱۰ عدد
 • قالب ادمین اختصاصی
 • تنظیمات امنیتی سایت
 • تنظیمات امنیتی و ssl
 • تنظیمات dns
 • اصلاح آدرس ورود
 • حذف تمام مشخصات وردپرس
 • بهینه سازی سایت
 • بهینه سازی عکس ها
 • بهینه سازی لینک ها
 • بهینه سازی نوشته ها
 • بهینه سازی محصولات
 • بهینه سازی css و js ها
 • بهینه سازی و مدیریت کش ها
 • بهینه سازی ووکامرس
 • تنظیمات Open Graph
پایه

پکیج نگهداری و پشتیبانی

۱ ماه تخفیف درصورت سفارش پلن یکساله
تومان ۸۵۰,۰۰۰ ماهانه
 • ورود محتوا - ۱۰ عدد
 • قالب ادمین اختصاصی
 • تنظیمات امنیتی سایت
 • تنظیمات امنیتی و ssl
 • تنظیمات dns
 • اصلاح آدرس ورود
 • حذف تمام مشخصات وردپرس
 • بهینه سازی سایت
 • بهینه سازی عکس ها
 • بهینه سازی لینک ها
 • بهینه سازی نوشته ها
 • بهینه سازی محصولات
 • بهینه سازی css و js ها
 • بهینه سازی و مدیریت کش ها
 • بهینه سازی ووکامرس
 • تنظیمات Open Graph
برنزی

پکیج نگهداری و پشتیبانی

۱ ماه تخفیف درصورت سفارش پلن یکساله
تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ ماهانه
 • ورود محتوا - ۱۰ عدد
 • قالب ادمین اختصاصی
 • تنظیمات امنیتی سایت
 • تنظیمات امنیتی و ssl
 • تنظیمات dns
 • اصلاح آدرس ورود
 • حذف تمام مشخصات وردپرس
 • بهینه سازی سایت
 • بهینه سازی عکس ها
 • بهینه سازی لینک ها
 • بهینه سازی نوشته ها
 • بهینه سازی محصولات
 • بهینه سازی css و js ها
 • بهینه سازی و مدیریت کش ها
 • بهینه سازی ووکامرس
 • تنظیمات Open Graph
نقره ای

پکیج نگهداری و پشتیبانی

۱ ماه تخفیف درصورت سفارش پلن یکساله
تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ ماهانه
 • ورود محتوا - ۱۰ عدد
 • قالب ادمین اختصاصی
 • تنظیمات امنیتی سایت
 • تنظیمات امنیتی و ssl
 • تنظیمات dns
 • اصلاح آدرس ورود
 • حذف تمام مشخصات وردپرس
 • بهینه سازی سایت
 • بهینه سازی عکس ها
 • بهینه سازی لینک ها
 • بهینه سازی نوشته ها
 • بهینه سازی محصولات
 • بهینه سازی css و js ها
 • بهینه سازی و مدیریت کش ها
 • بهینه سازی ووکامرس
 • تنظیمات Open Graph
طلایی